Ευρώπη

Διεθνή

Γιατί δεν μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα το ερώτημα αν ανήκει η Ρωσία στην Ευρώπη ή την Ασία

Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα το ερώτημα πού ανήκει η Ρωσία: Στην Ευρώπη ή την Ασία; Και με ποια κριτήρια; Τα εδαφικά ή του...

Ξεχώρισαν