ΕΚΠΟΙΖΩ

Αρχείο Συνεντεύξεων με τη Θάλεια

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ενάντια στην απελευθέρωση των πλειστηριασμών

Συνέντευξη από την  Θάλεια Χούντα Στην επικρατούσα ατμόσφαιρα ανασφάλειας, αντιφατικών δηλώσεων ειπωμένες απο τα χείλη των πολιτικών εκπροσώπων και κυρίως της...

Ξεχώρισαν